برچسب: گورولی خاچاپوری

شهریور 15
با خوردن این نان ها عاشق گرجستان میشوید!

امتحان کردن مزه غذا های شهرها و کشورهایی که به آنجا سفر میکنید خود یکی از قسمت های مهم…