برچسب: گوانجو چین

شهریور 29
24 ساعت زندگی در گوانجو

اگر به هر کسی که در چین زندگی می کند، نام گوانجو را بگوییم، اولین چیزی که به یاد می…