برچسب: گنجینه ی مخفی چین

شهریور 03
رصدخانه باستانی پکن، گنجینه ی مخفی چین

رصدخانه باستانی پکن، گنجینه ی مخفی چین   مکانی کمتر شناخته شده و شاید مهجور مانده…