برچسب: گمرک چین

اردیبهشت 30
توصیه های پولی و گمرکی چین

توصیه های پولی و گمرکی چین   ارز و پول رایج کشور: اطلاعات پولی و ارزی: پول رسمی…