برچسب: کوه تیانمن

مهر 06
پیاده رو شیشه ای کوه تیانمن چین تجربه ای ترسناک و سرشار از آدرنالین

دلیر و شجاع و بی باک هستید،به چین بروید تا میزانش رو بسنجید! پیاده ‌روهای شیشه‌ای در…