برچسب: کورنیش مطرح عمان

بهمن 20
بازار سنتی و کورنیش مطرح عمان

در مسجد بزرگ مسقط عمان یک فرش دستبافت بسیار بزرگ قرار دارد که روزگاری عنوان بزرگ ترین…