برچسب: کاهش رشد اقتصادی و صادرات برای چین

اسفند 03
جدایی انگلیس از اتحادیه اروپا و خطر کاهش رشد اقتصادی و صادرات برای چین

به گزارش روابط عمومی تکمید و به نقل از ایرنا، این شرکت افزوده است که دولت ناچار است…