برچسب: کالاهای وارداتی

تیر 02
تعیین ارزش کالاهای وارداتی

تعیین ارزش کالاهای وارداتی   در گذشته نگرش دولت ها به گمرک نگرشی مبتنی بر درآمد…