برچسب: کارت بازرگانی

اسفند 23
آموزش تجارت خارجی

واردکننده کالا شخصی حقیقی یا حقوقی می‌باشد که نسبت به ورود کالاهای مورد مصرف در داخل…

دی 03
کارت بازرگانی چیست

کارت بازرگانی چیست و چگونگی صدور آن بر اساس قوانین گمرکی کشور،کارت بازرگانی مجوزی است…

مرداد 02
معضل واگذاری کارت بازرگانی به غیر

معضل واگذاری کارت بازرگانی به غیر   واگذاری کارت بازرگانی به غیر یکی از معضلات و…

تیر 29
آموزش تجارت خارجی

آموزش تجارت خارجی   واردکننده کالا شخصی حقیقی یا حقوقی می‌باشد که نسبت به ورود…