برچسب: کاربرد سوییفت

دی 10
سوییفت چیست و چه کاربردی دارد؟

انجمن جهانی ارتباطات مالی میان بانکی (سوییفت) با تفاهم و توافق ۲۳۹ بانک از۱۵ کشور…