برچسب: قایق سواری

شهریور 31
رفتینگ (قایق سواری) در رودخانه آنتالیا

تجربه شگفت انگیز در رودخانه آنتالیا  آنتالیا ازشهرهای مهم و توریستی کشور ترکیه است.…