برچسب: فهرست کالاهای قابل صدور به چین

اسفند 28
صادرات به چین

بر اساس آماری که در سال ۲۰۱۷ منتشر شده است، میزان صادرات به چین از سمت ایران چیزی حدود…