برچسب: فرهنگ چین

تیر 10
فرهنگ چای در چین

فرهنگ چای در چین   چین سرزمین کهن چای است، نوشیدن چای در چین به دوره ی شِن نونگ…

تیر 10
فرهنگ اژدها در چین

فرهنگ اژدها در چین   اژدها توتم و سمبل مردم چین است، فرهنگ اژدها در چین حدود هشت…

تیر 09
7 جشن بزرگ چین

7 جشن بزرگ چین   چین فرهنگی بسیار غنی دارد و در هر فرهنگ غنی مانند فرهنگ ایران…