برچسب: فرم گمرک

آذر 19
فرم اظهارنامه گمرکی چیست

“فرم اظهارنامه گمرکی“ فرمی است که در اکثر کشورها، مسافر یا شخصی که از مرز کالا وارد می…