برچسب: غرق جزیره

تیر 13
خطر غرق شدن یک جزیره گردشگری چین

خطر غرق شدن یک جزیره گردشگری چین   تصاویر هوائی گرفته شده از جزیره جوزیژو در کشور…