برچسب: غار بلدیبی

شهریور 18
کمر، الماس سه وجهی آنتالیا!

یکی از مناطق بسیار جذاب و دیدنی آنتالیا منطقه ی کمر میباشد، کمر در 40 کیلومتری آنتالیا…