برچسب: طرح توجیهی در چه مواردی نیاز میشود

شهریور 19
طرح توجیهی چیست؟

طرح توجیهی چیست؟ گزارشی که توجیه‌ پذیری یک طرح را در ابعاد مختلف از قبیل بازار، فنی و…