برچسب: ضوابط و شرایط کارت بازرگانی

اسفند 23
آموزش تجارت خارجی

واردکننده کالا شخصی حقیقی یا حقوقی می‌باشد که نسبت به ورود کالاهای مورد مصرف در داخل…