برچسب: شهر مسقط

بهمن 24
شهر مسقط؛ نمونه مدرن فرهنگ اعراب

عمان، کشوری در میان کوهستان و دریا بوده که به دلیل نوع حکومت حاکم بر آن، اخلاق حاکمانش…

× اگر سوالی دارید اینجا بپرسید