روش های حمل و تحویل کالا

روش های حمل و تحویل کالا

 

در این مقاله سعی بر این شده است که روش های حمل کالا به اختصار توضیح داده شود.

بسیاری از دوستان که خرید خارجی انجام می دهند با روشهای حمل کالا غریب هستند و نمی دانند که اشتباه عنوان کردن روشهای حمل کالا چه ضررها و مصیبت هایی برای آنها به همراه دارد. به همین جهت در این مقاله بر آن شدیم تا روشهای حمل کالا به شکل مرسوم و متداول را چه در قالب صادرات و چه در قالب واردات به اختصار توضیح دهیم پس با تکمید همراه باشید:

 

( CIF , CFR ,…)

 

 • گروه E – تحویل کالا در نقطه عزیمت در مبدأ:

  • EXW (مخفف Ex Works):تحویل کالا در نقطه عزیمت در مبدأ ( محل کار).

 

 • گروه F – تحویل کالا به خریدار بدون پرداخت کرایه حمل در مبدأ:

  • FCA (مخففFree Carrier) : تحویل کالا به حمل کننده در مبدأ ( تحویل کالا داخل کامیون، ریل و هواپیما) . با توجه به اینکه محل تحویل کالا در کشور خریدار باشد، بارگیری با خریدار است و نقطه ریسک می‌باشد. هزینه حمل و بیمه با خریدار است. عقد قرارداد حمل و بیمه با خریدار (نه الزاما).
  • FAS (مخفف اصطلاحFree Alongside Ship): تحویل کالا در کنار کشتی در مبدأ. محل خاتمه ریسک فروشنده کنار کشتی در بندر است. هزینه حمل و بیمه با خریدار است. عقد قرارداد حمل و بیمه و بازرسی با خریدار است.
  • FOB(مخفف اصطلاح Free On Board): تحویل کالا در عرشه کشتی در مبدأ. فروشنده وقتی کالا را از روی نرده کشتی عبور داد ریسک خود را خاتمه داده‌است. هزینه حمل و بیمه با خریدار است. عقد قرارداد حمل از بندر تحویل و بیمه و بازرسی با خریدار است.

 

 • گروه C – تحویل کالا در مبدأ به خریداربا پرداخت کرایه حمل:

  • CFR(مخفف اصطلاح Cost and Freight): ارزش و کرایه حمل تا مقصد. C&F سابق است ولی مخصوص حمل دریایی .کالا وقتی از روی نرده کشتی عبور می‌کند (بارگیری می‌شود) مسئولیت فروشنده خاتمه میابد .هزینه بیمه با خریدار می باشد و هزینه حمل با فروشنده‌است .عقد قرارداد بیمه با خریدار است و عقد قرارداد حمل با فروشنده .
  • CIF(مخفف اصطلاح Cost, Insurance and Freight): ارزش، بیمه و کرایه حمل تا مقصد. مخصوص حمل دریایی می‌باشد. کالا وقتی از روی نرده کشتی بارگیری می‌شود مسئولیت فروشنده خاتمه میابد. هزینه حمل و بیمه و عقد قرارداد حمل و بیمه با فروشنده‌است.
  • CPT(مخفف اصطلاح Carriage Paid To): تحویل با پرداخت کرایه حمل تا مقصد. حمل مرکب ولی بیشتر برای راه های زمینی یا هوایی استفاده می‌شود. ریسک و مسئولیت فروشنده زمانی که کالا را تحویل اولین حمل کننده می‌دهد خاتمه میابد. هزینه حمل تا نقطه معین طبق قرارداد بر عهده ی فروشنده است. هزینه بیمه و عقد قرارداد بازرسی با خریدار است.
  • CIP(مخفف اصطلاح Carriage and Insurance Paid to): تحویل با پرداخت کرایه حمل و بیمه تا مقصد. روش حمل مرکب می‌باشد. ریسک و مسئولیت فروشنده زمانی که کالا را به نقطه توافق شده می‌رساند خاتمه میابد. هزینه بیمه و حمل با فروشنده ‌است. عقد قرارداد بیمه و حمل با فروشنده‌است. عقد قرارداد بازرسی با خریدار است.

 

 • گروه D – تحویل کالا در مقصد:

 • DAF(مخفف اصطلاح Delivered At Frontier): تحویل در مرز ( مرز تعیین شده ).
 • DES(مخفف اصطلاح Delivered Ex Ship): تحویل در عرشه کشتی ( در مقصد ).
 • DEQ(مخفف اصطلاح Delivered Ex Quay): تحویل در اسکله ( در مقصد ).
 • DDU(مخفف اصطلاح Delivered Duty Unpaid): تحویل در مقصد بدون پرداخت حقوق و عوارض گمرکی.
 • DDP(مخفف اصطلاح Delivered Duty Paid): تحویل در مقصد با پرداخت حقوق و عوارض گمرکی.

متن دیدگاه‌ها

mood_bad
 • هیچ نظری ثبت نشده است.
 • یک نظر ارسال کنید