معضل واگذاری کارت بازرگانی به غیر

معضل واگذاری کارت بازرگانی به غیر

 

واگذاری کارت بازرگانی به غیر یکی از معضلات و مشکلات گمرک و سازمان امور مالیاتی می باشد.
? بر اساس ماده 3 قانون مقررات صادرات و واردات، مبادرت به امر صادرات و واردات مستلزم داشتن کارت بازرگانی می باشد.
? بنابراین کارت بازرگانی یک نوع مجوز محسوب می شود.
? هر چند در تبصره۴ -ماده ۳ آئین نامه اجرایی آمده است دارندگان کارت بازرگانی حق واگذاری آن به غیر برای استفاده از مزایای کارت بازرگانی را ندارند ولی در عمل این موضوع انجام می شود.

واگذاری کارت بازرگانی غیر قانونی می باشد و مجازات آن در قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری تعیبن شده است :

ماده 2 – هركس به نحوي از انحا امتيازاتي را كه به اشخاص خاص به جهت داشتن شرايط مخصوص تفويض مي‌گردد نظير جواز صادرات و واردات‌و آنچه عرفا موافقت اصولي گفته مي‌شود در معرض خريد و فروش قرار دهد و يا از آن سوء استفاده نمايد و يا در توزيع كالاهايي كه مقرر بوده طبق‌ضوابطي توزيع نمايد مرتكب تقلب شود و يا به طور كلي مالي يا وجهي تحصيل كند كه طريق تحصيل آن فاقد مشروعيت قانوني بوده است مجرم‌محسوب و علاوه بر رد اصل مال به مجازات سه ماه تا دو سال حبس و يا جريمه نقدي معادل دو برابر مال به دست آمده محكوم خواهد خواهد شد.
‌تبصره – در موارد مذكور در اين ماده در صورت وجود جهات تخفيف و تعليق دادگاه مكلف به رعايت مقررات تبصره يك ماده يك اين قانون‌خواهد بود.

بنابراین با توجه به موارد فوق واگذاری کارت بازرگانی به غیر به لحاظ مجوز بودن ( صادرات و واردات) مشمول ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری می باشد.

 

متن دیدگاه‌ها

mood_bad
  • هیچ نظری ثبت نشده است.
  • یک نظر ارسال کنید