مدارک ترخیص کالا از گمرک

مدارک ترخیص کالا از گمرک

 

در پنجره واحد تجاری فرامرزی در زمان اظهار کالا در رویه واردات، بارگذاری سه سند قبض انبار، فاکتور و گواهی مبدا الزامیست و صرفا برای این سه سند، محلی برای بارگذاری در نظر گرفته شده است.

برخی از اظهار کنندگان تمامی اسنادی را که ممکن است کارشناس در زمان بررسی اظهارنامه از آنها مطالبه کند به همراه این سه سند ضروری اسکن و بارگذاری می کنند.

سوال اینجاست که اگر این اسناد ضروری هستند چرا محلی برای بارگذاری آنها در نظر گرفته نمی شود و اگر ضروری نیستند چرا یکبار باید خروج از صف توسط کارشناس صورت پذیرد؟؟

 

اسناد مورد نیاز برای ترخیص کالا

اصل اسنادی که باید به اظهارنامه ضمیمه شود عبارتند از:

 

الف – کالای ورودی:

** اسناد خرید

**اسناد حمل (یا تصویر تصدیق شده ▫️سند حمل توسط شرکت حمل و نقل بین المللی)

** ترخیصیه

** قبض انبار

** مجوزها وگواهی های لازم

** اسناد بانکی (در صورتی که کالا از طریق نظام بانکی وارد شده باشد)

** گواهی مبدأ

** صورت عدلبندی (در صورت یکنواخت نبودن کالا)

و سایر اسنادی که گمرک در اجرای قانون یا سایر قوانین ضروری بداند.

ضمیمه نمودن سند حمل و ترخیصیه برای کالای ورودی از مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی به سرزمین اصلی که در منطقه معامله شده یا قبض انبار آن تبدیل شده است ضروری نمی باشد.
تبصره1 – در موارد استثنایی که تسلیم یک یا چند سند بجز ترخیصیه، موافقت بانک (در صورتی که کالا از طریق نظام بانکی وارد شده باشد) و مجوزها و گواهی های لازم میسر نباشد، با تشخیص رییس گمرک اظهارنامه قبول و به جریان گذاشته می شود.

ترخیص کالا منوط به ارائه تمامی اسناد و انجام کامل تشریفات گمرکی می باشد.
تبصره2 – در مواردی که کشور سازنده کالا احراز شده و محصول کشورهای ممنوع المعامله نبوده و مشمول تعرفه های ترجیحی و محدودیت های مقداری نگردد، با تشخیص گمرک ایران ارائه گواهی مبدأ ضروری نمی باشد.

تبصره3 – در مورد اشخاص حقوقی چنانچه تنظیم و تسلیم کننده اظهارنامه غیر از صاحب کالا باشد، شخص یادشده (کارمند شخص حقوقی) باید دارای وکالت رسمی و معرفی نامه (براساس متنی که گمرک ایران اعلام خواهد کرد) برای ترخیص کالا باشد و برگ وکالت رسمی و معرفی نامه یا تصویر آنها ضمیمه باشد و در برگ وکالت نامه رسمی حدود اختیارات وکیل تعیین شده باشد و در صورتی که ترخیص کننده کارگزار گمرکی باشد، نامبرده دارای وکالتنامه رسمی باشد.

معرفی نامه رسمی مؤسسات دولتی در مورد کالای متعلق به آنها و معرفی نامه سفارتخانه ها با گواهی وزارت امور خارجه نسبت به کالای متعلق به سفارتخانه ها به جای وکالتنامه رسمی پذیرفته خواهد شد.
تبصره4 – در مواردی که صاحب کالا شخص حقیقی باشد، قبول اظهار کالا صرفاً از طریق وی یا کارگزار گمرکی دارای وکالتنامه رسمی و کارت کارگزار گمرکی معتبر امکانپذیر است.

 

ب – کالای صدوری:

▫️قبض انبار (در صورت تحویل کالا به انبارهای گمرکی)
▫️مجوز ارزیابی در خارج از اماکن گمرکی (حسب مورد)
▫️ سیاهه فروش (فاکتور)
▫️فهرست عدلبندی (در صورت یکنواخت نبودن کالا)
▫️گواهی ها و مجوزهای قانونی (در صورت شمول)
▫️تصویر پروانه ورود موقت برای پردازش یا پروانه ورود قطعی برای تعیین مواد وارداتی به کاررفته در کالای صادراتی (حسب مورد)
▫️و سایر اسنادی که گمرک در اجرای مصوبات مراجع صلاحیت دار ضروری بداند.

متن دیدگاه‌ها

mood_bad
  • هیچ نظری ثبت نشده است.
  • یک نظر ارسال کنید