انواع کانتینر

انواع کانتینر

 

از ويژگي هاي حمل ونقل کانتينري ،‌حمل ونقل ارزان ، مطمئن و ايمن کالا را ميتوان نام برد.

بقول يکي از مديران بزرگترين ناوگان حمل ونقل کانتينري دنيا، هزينه حمل ونقل يک تلويزيون از کره جنوبي تا کپنهاگ حدود ۱۵ دلار است درحاليکه هزينه حمل ونقل همان تلويزيون از بندر تا مرکز فروش در کپنهاگ همان ۱۵ دلار است. آيا تا به حال فکر کرده ايد اگر پديده اي به نام کانتينر نبود همين کامپيوتر جلوي شما به چه قيمتي به دست شما ميرسيد؟ آمارها نشان ميدهد حجم تجارت دريايي جهاني درسال ۱۳۸۴ حدود ۷ ميليارد تن بوده است که ۴۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ تن آن سهم حمل ونقل کانتينر بوده است وپيش بيني ميشود اين رقم تا سال ۲۰۱۰ به ۵۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰ تن برسد، آنچه که مسلم است درطول ۵۲ سالي که از تولد کانتينر درجهان گذشته است حمل ونقل کانتينري مراحل مختلف زير را پشت سر گذاشته است.

 

مرحلة اول :

جايگزين شدن کشتي هاي کانتينري به جاي کشتي هاي حمل کالاهاي عمومي که منجر به ايمني بيشتر وجلوگيري از صدمه ديدن وکاهش تعرفة بيمه کالا گرديد .

 

مرحلة دوم :

کاهش هزينه حمل ونقل کانتينر به دليل افزايش ظرفيت حمل کشتي هاي کانتينر بر و نيز افزايش سرعت آنها بود .

اگر چه امروزه کشتي هاي کانتينر بر پا نا ماکس با ظرفيت بيش از TEU 9000 در حمل ونقل دريايي دنيا فعال هستند ولي گزارش ها حکايت از آن دارد که پس از کشتي هاي پانا ماکس بزودي کشتي هايي با ظرفيت بيشتري بنام سوئز ماکس و مالاگا ماکس وارد حمل ونقل دريايي کانتينري خواهند شد.

کشتي هاي کانتينر بر با ظرفيت TEU 12500 با آبخور ۵/۱۴ و عرض بيش از ۵۰ متر که قادر خواهند بود از کانال سوئز عبور کنند و به همين دليل آنان را سوئز ماکس ناميده اند ظرفيت سوئز ماکس به نسبت پانا ماکس هاي موجود بيش از ۳۰% خواهد بود ،‌ولي اعجاب انگيز تر کشتي هايي با ظرفيت TEU 18000 مي باشند که درحال ساخت بوده وبا آبخوري درحدود ۲۱ متر قادر مي باشد از تنگه مالاگا بگذرند و اصطلاحاً به آنها مالاگا ماکس گويند،مالا گا ماکس ها در مقايسه با پانا ماکس ها از ظرفيتي حدود دو برابر برخوردار مي باشند .

 

درمنطقه اي که ما زندگي مي کنيم بنادر جبل علي و رشيد در امارات و شهيد رجائي بندرعباس بعنوان بنادر تخليه وبارگيري کانتينري به شمار ميروند ، دو بندر پر ترافيک امارت يعني جبل علي و رشيد تا پايان سال ۲۰۰۵ نزديک به ميليون ها کانتينر تخليه کرده اند.

بندر شهيد رجائي ايران از رده ۹۴ جهان ازلحاظ کانتينري ظرف چند سال گذشته به رده ۶۵ صعود کرده است که باتوجه به طرح توسعة اين بندر که بين ۵-۳ سال آينده اجراء خواهدشد ظرفيت کانتينري آن از TEU 5/1 ميليون به TEU 5/5 خواهد رسيد درسالهاي گذشته حدود ۷۰%‌ از کالاهاي کانتينري ايران وارد بنادر امارات مي شدوتنها چيزي حدود ۳۰% مستقيماً وارد بنادر ايران ميگرديد ،‌خوشبختانه با تلاش هايي که درچندسال اخير در بنادر کشور و بويژه بندر شهيد رجائي انجام شده است .

درحال حاضر تنها ۳۰% از کالاهاي کانتينري کشور از طريق جبل علي امارات وپس از بارگيري مجدد وارد بنادر کشور مي شود، به عبارت ديگر با توسعه خطوط لاينري دربنادر کشور ،‌ما شاهدآن هستيم که بيش از ۷۰% کالاهاي کانتينري کشور ،‌مستقيماً وارد بنادر ايران بويژه بندر شهيد رجائي ميگردد ،‌اميد است باتوجه به قرار گرفتن کشور در مسيرهاي اصلي ترانزيتي از جمله کريدور شمال – جنوب وکريدور شرق به غرب وهمچنين موقعيت ژئو پلتيکي ايران ،‌ما شاهد افزايش چشمگير عمليات تخليه وبارگيري کالاهاي کانتينري در بنادر کشور باشيم

 

* آشنايي با اينکه حمل با کانتينر داراي چه مزايايي مي باشد و شناخت انواع مختلف آن
* آشنايي با شيوه هاي تخليه و بارگيري در کانتينر
* آشنايي با انواع کشتي هاي مخصوص حمل در حمل کالا با کانتينر
* آشنايي با خسارت وارده به کانتينر
* آشنايي با ترمينالهاي کانتينر در مبادي ورودي ايران

 

آشنايي با اينکه حمل با کانتينر داراي چه مزايايي مي باشد و شناخت انواع مختلف آن

پيشرفت تکنولوژي در زمينه حمل و نقل باعث گرديده تا متصديان حمل و نقل تمام سعي و کوشش خود را بکار برند تا محمولات سريعتر و سالمتر به مقصد برسد.يکي از اين پديده ها که باعث تسهيل حمل و نقل بين المللي مي گردد حمل کالا بوسيله کانتينر( Container)است.اصولا استفاده از کانتينر از اواسط دهه      رايج گرديد.اصولا کانتينرهاي استاندارد از سال به بعد وارد بازار حمل و نقل گرديده و مورد استفاده قرار گرفت و باعث شد تا هزينه هاي حمل و نقل و بسته بندي کاهش پيدا کند.

 

مزاياي حمل با کانتينر

کاهش خسارت ناشي از شکستگي   خراب شدن يا سرقت مورد بيمه

کاهش هزينه هاي بسته بندي   تخليه و بارگيري کالاي مورد بيمه

حمل يکجاي مورد بيمه در کانتينر با توجه به ظرفيت آن

حمل با کانتينر امکان تحويل کالا را از محل توليد به مصرف ممکن ميسازد (Door to Door)

حمل با کانتينر سرعت کار بار گيري و تخليه را افزايش مي دهد.

مزاياي يکپارچه سازي کالا در حمل با کانتينر

حذف جابجايي سنتي کالا از سيستم حمل و نقل

حداکثر بهره گيري از فضاي مفيد وسايل حمل

تسهيل در آماده سازي کشتي براي عمليات بارگيري و تخليه

ممانعت از بارگيري اضافي(Over storage) در وسيله حمل

ايجاد ايمني و تعادل بهتر و سريعتر در کشتي

کاهش مبادله اسناد مربوط به کالا که باعث وقفه و معطلي در عمليات بارگيري و تخليه مي گردد.

 اصولا سيستم حمل و نقل بين المللي کليه اين کوششها و مساعي را بدين جهت مبذول مي دارد که بتواند از سرمايه گذاري هاي انجام شده در اين سيستم بهترين بهره برداري را بنمايد.

بسياري از کارشناسان سيستم حمل و نقل براين عقيده اند که پيدايش کانتينر در واقع همان انقلاب تکنو لوژيکي در صنعت حمل و نقل بوده است.«اگر فرض کنيم حمل کالا بوسيله کانتينر اتفاق افتاده و تمام شده باشد   توسعه آن هنوز ادامه داردو در دهه آينده با سرعت زيادتري شکل تکميلي خود را طي خواهد کرد و مسير هاي جايگزيني   تغيير در توازن کالا هاي وارده و صادره و نوع تکنو لوژي و عمليات مورد بهره برداري از جمله عواملي است که ريسک سر مايه گذاري اين سيستم را بالا مي برد.

در مورد کشور خودمان نخست بايد بررسي کرد که چند درصد از مبادلات بين المللي ايران را کالاهاي قابل حمل با کانتينر تشکيل مي دهد و سهم فعلي مبادله کالا با کانتينر چه فاصله ايي با اين درصد از مبادلات دارد؟ جالب است بدانيم که کانتينر بعنوان محفظه   متعلق به خط کشتيراني است يا خط کشتيراني آن را از مالکش اجاره کرده است. بايد در هر مسير تجاري محاسبه شود که تعداد دفعاتي که کانتينر از مبداء اوليه پر شده و پس از تخليه در مقصد نهايي   به مبداء اوليه باز مي گردد چند بار در سال است».

 

انواع کانتينر

همانطور که قبلا اشاره کرديم   کانتينر ها از بدو پيدايش خود   يعني حدود نيم قرن قبل تاکنون تحولات ساختاري فراواني را پشت سر گذاشته اند. کانتينرها ابتدا از چوب ساخته مي شد که هنوز نوع چوبي آن وجود دارد. امروزه اغلب کانتينرها از آهن ساخته شده است. کانتينر هايي که از فايبر گلاس ساخته شده وجود دارد که ضمن مقاوم بودن بسيار سبک و جابجايي آن ساده تر است.

در سالهاي اخير کانتينر هايي از جنس آلومينيوم به بازار عرضه شده که بسيار مقاوم و سبک است.کانتينر هاي يخچالي داراي اسکلت دوجداره هستند و به همين دليل درجه حرارت را ثابت نگه مي دارند و بدين طريق از فساد محصولات و مواد غذايي جلوگيري مي شود.توليد و ساخت کانتينر ها ضمن اينکه از استانداردهاي بين المللي تابعيت مي کند بايد براساس معيارهاي سازمان بين المللي استاندارد باشد.کانتينر ها را مي توان از نقطه نظر ابعاد   وزن   اندازه به شرح زير طبقه بندي نمود..

با توجه به جدول ذکر شده در بالا انواع متفاوتي از کانتينر توليد مي شود که براي مصارف گوناگون در شبکه حمل و نقل مورد استفاده قرار مي گيرد. البته کانتينر هايي با ارتفاع بيشتر از آنچه که در جدول بالا ذکر گرديده وجود دارد.

 

کانتينر هايي که با در نظر گرفتن اطلاعات مشرو حه در جدول توليد مي شوند عبارتند از:

تذکر:با کليک روي اعداد يا کلمه  مي توانيد هايي از کانتينر ها را ببينيد

۱ -کانتينر براي حمل کالاي متفرقه (General cargo container)

۲ – کانتينر هاي روباز(Open top containers)

 

۳ – کانتينر هايي که پهلوي آنها باز است.(Open side containers)

۴ – کانتير با ابعاد بزرگ ( High-cube contanier )

 

۵ – کانتينر هايي که رو و پهلوي آنها باز است.(Open top,Open side containers)

۶ – کانتينر هايي که رو   پهلو و پشت آنها باز است.( top, Open side ,Open end containers Open )

۸ – کانتينر هاي يخچالي (Refrigerated containers)

۹ – کانتينر هاي عايق دار(Insulated containers)

۱۰- کانتينر هاي حرارتي(Heated containers)

۱۱- کانتينر هاي مخزني(Tank containers)

۱۲ – کانتينر هاي مخصوص حمل مايعات

۱۳ – کانتينر هاي مخصوص حمل گاز فشرده

۱۴ – کانتينر هاي مخصوص حمل کالاي فله (Bulk cargo containers)

۱۵ – کانتينر هاي کفي (Platform containers)

۱۶ – کانتينر هاي داري تهويه (Ventilated containers)

۱۷ – کانتينر هاي سوپر رک (Super Rack Containers)

۱۸- کانتينر هاي ازپهلو باز(flat containers)

 

بيمه بدنه کانتينر 

بيمه مسئو ليت وارده به اشخاص ثالث که ناشي از جابجايي کانتينرباشد

بيمه مسئوليت متصدي حمل

حمل باکانتينر تا حدود بسيار زيادي باعث کاهش خسارت ناشي از دله ـ دزدي (pilfrage )کالا در مسير حمل يا در ترمينالها و مبادي ورود و خروج شده است.اما هميشه اين خطر وجود دارد که کانتينر به سرقت برده شود. بررسي خسارات ناشي از حمل و نقل کالا با کانتينر ارقام زير را نشان مي دهد .

 

خسارات وارده به کانتينر بر مبناي محل ايجاد خسارت

در ترمينا لها                   ۶۰ درصد

درجاده ها                    ۱۵ درصد

در راه آهن                    ۱۵ درصد

در دريا / کشتي                ۱۰ درصد

در هواپيما                    تقريبا ناچيز

خسارت وارده به کانتينر بر مبناي محل اصابت

سقف کانتينر                  ۳۰ درصد

ديواره هاي کانتينر               ۱۵ درصد

در کانتينر                    ۱۵ درصد

کف کانتينر                   ۱۵ درصد

ساير جاهاي کانتينر             ۲۵ درصد

خسارات وارده به کانتينر بر مبناي عامل خسارت

بي مبالاتي در جابجايي                     ۵۰ درصد

بي توجهي درانبار داري و بستن آن روي کشتي       ۲۵ درصد

فشار هاي بيش از حد هنگام حمل و نقل شامل بدي شرايط جوي   ۱۰ درصد

ساير عوامل از جمله ضعف بدنه کانتينر              ۵ درصد

شناخت ترمينالهاي کانتينر در ايران

۱۹۰۰دستگاه واگن لبه دار است که مي توان از اين امکانات براي حمل و نقل کانتينر در ايران استفاده کرد. راه آهن ايران ـ جلفا علاوه بر داشتن امکانات نگهداري و ترخيص کانتينر داراي جرثتقيل هاي ريلي مناسب براي جابجايي کانتينرها مي باشد. در تبريز در ايستگاهي به نام سبلان که در ۱۵ کيلومتري اين شهر واقع است داراي امکانات تخليه و بارگيري مناسب مي باشد .ايستگاه مهر آبادـ راه آهن اصفهان ـايستگاه راه آهن مشهد هم داراي امکانات تخليه و بارگيري مناسب مي باشد .بنادر شهيدرجايي ـ امام خميني هم داراي امکانات مناسبي جهت بارگيري و تخليه کانتينر ها مي باشند.

تعرفه رايج در ترمينالهاي کانتينر ي کشور

بر اساس مصوبه مورخ ۲۹ /۲ / ۱۳۷۰شوراي عالي ترابري در صورت توقف بيش از حد کانتينرها بر اساس روزهاي مجاز توقف علاوه بر کرايه کانتينر بايد حق توقفي به شرح زير به شرکت حمل و نقل پرداخت گردد.

مدت توقف        کانتينر۲۰ فوتي با پلاک CSC

۳۰ روز اول                   معاف

از ۳۱ تا ۶۰ روز           ۲۰۰۰ ريال براي هر روز

از ۶۱ تا ۱۲۰ روز           ۳۰۰۰ ريال براي هر روز

از ۱۲۱ روز به بالا          ۴۰۰۰ ريال براي هر روز

مدت توقف         کانتينر۴۰ فوتي با پلاک CSC

۳۰ روز اول                  معاف

از ۳۱ تا ۶۰ روز             ۴۰۰۰ ريال براي هر روز

از ۶۱ تا ۱۲۰ روز            ۶۰۰۰ ريال براي هر روز

از ۱۲۱ روز به بالا            ۸۰۰۰ ريال براي هر روز

لازم به توضيح است که شروع دريافت حق معطلي يک ماه پس از تخليه کالاي داخلي کانتينر آغاز مي گردد. بدون اينکه محل استقرار کانتينر در نظر گرفته شود.شرکت حمل و نقل پس از دريافت حق معطلي کانتينرها خود بايد شخصا نسبت به تسويه حساب في ما بين اقدام نموده وسيستم بانکي کشور تعهدي براي تخصيص اعتبار ارزي براي اين مورد بر عهده ندارد .

ابعاد کانتينر ۴۰ فوت استاندارد

Length : 12.051 mwidth : 2.340 mheight : 2.380 m

۱۲٫۰۵۱ x 2.340 x 2.380 = 67.11 CBM

ابعاد کانتينر ۲۰ فوت استاندارد

Length :5.919mwidth 2.340mheight 2.380m

۵٫۹۱۹ x 2.340 x 2

متن دیدگاه‌ها

mood_bad
  • هیچ نظری ثبت نشده است.
  • یک نظر ارسال کنید