شركت مديريت صادرات چيست ؟

 

شركت مديريت صادرات يكی از انواع واسطه های صادراتی Export intermediaries است كه برای كمك به بنگاههای اقتصادی در جهت ورود به بازارهای جهانی ايفای نقش می كند.اين شركتها بسته به شرايط ونياز می توانند مديريت تمام يا بخشی از فعاليتهای صادراتی بنگاههای كوچك ومتوسط را بعهده بگيرند . اين شرکتها درآمریکابه EMC در اروپا با نام trading house در ژاپن وكشورهای جنوب شرقی آسيا با نام General trading Company یا سوگوشوشا شناخته ميشوند ولی اين واسطه ها در تمام دنيا خدمات تقريباً مشابهی را ارائه می دهند.

EMC یک شرکت مستقل است که در واقع به عنوان بخش صادرات انحصاری برای تولیدکنندگانی که توانا در بحث صادرات نیستند، عمل می کند. شرکت مشاور صادرات به سختی تلاش می کنند تا یک تجارت موفق صادرات را توسعه دهد. EMC در بازارهای خارجی به عنوان نماینده فروش یا توزیع عمده برای تولید کننده عمل می کند. EMC معمولاً توافق رسمی با تولید کنندگان برای مدیریت صادرات آنها عقد می نماید.

شرکت مدیریت صادرات EMC با توجه به شرایط و موقعیت های پیش رو می تواند مدیریت تمام یا بخشی از فعالیت های اقتصادی بنگاه های اقتصادی را بر عهده بگیرد. هم چنین شرکت EMC می تواند به عنوان مشاوره صادرات خدمات خود را ارائه دهد.

شرکت EMC به عنوان بازوی شرکت ها در امر صادرات بر اساس قرارداد فی مابین فعالیت خود را آعاز می کند و در قالب نماینده انحصاری و غیر انحصاری آن سازمان تمام یا بخشی از محصولات بنگاه های اقتصادی را در بازارهای خارجی به فروش می رسانند.

حفظ روابط بین تولید کننده و مصرف کننده وجه تمایز شرکت مدیریت صادرات EMC با شرکت های بازرگانی می باشد. یکی از اهداف شرکت مدیریت صادرات EMC حفظ رابطه بلند مدت بین تولید کنندگان و مصرف کنندگان می باشد و این امر سبب تمایز این شرکت ها از شرکت های بازرگانی می شود.

شرکت مدیریت صادرات EMC با ایجاد ارزش افزوده برای مصرف کننده سعی در برآورده کردن نیازهای بازار خارجی و ایجاد رابطه بلند مدت بین خریدار و تولید کننده دارد. هدف از ایجاد این شرکت ها توسعه صادرات غیر نفتی می باشد. که یکی از اهداف برنامه ششم توسعه می باشد.

 

چه کسی باید از شرکت مشاور صادرات EMC استفاده کند؟

تمام تولید کنندگان بدون تجربه صادرات بایستی از شرکت های مشاور صادرات EMC کمک بگیرد. حتی صادرکنندگان سطح بالا ممکن است برای دستیابی به بازارهای خارجی خاص جهت صادرات محصولات منتخب خود از شرکت های EMC استفاده نمایند. شرکت هایی که به دنبال بازارهای جدید برای سرعت بخشیدن به رشد اقتصادی خود هستند باید از EMC استفاده کنند.

خدمات و وظایف شرکت مدیریت صادرات EMC

  • خدمات مشتری
  • فروش
  • حمایت فنی
  • تأمین مالی
  • خدمات بانکی
  • حمل و نقل
  • مستند سازی مدارک
  • خدمات پس از فروش محصولات
  • وارانتی محصولات

  نحوه فعاليت شركتهای مديريت صادرات چگونه است؟

اغلب شركتهای مديريت صادرات در بازارهای خارجی شبكه فروش داير می كنند . حتی بعضی از آنها شعبه وانبار فروش هم دارند . آنچه كه معمولتر است اين است كه شركتهای مديريت صادرات نماينده ها وشبكه های گسترده ای از توزيع كنندگان ودلالان را در هر بازاری دارند كه برای انجام امور صادراتی خود از آنها استفاده می كنند.