تکمید یک سامانه ی بازرگانی در منطقه خاورمیانه است که تلاش می نمایید تا تجارتِ تجار و بازرگانان ایرانی در خاورمیانه را تسهیل نمایید. توکل بر خداوند منان، اتکا بر اصول و ارزشهای اخلاقی ، همکاری با کارشناسان مجرب و استفاده صحیح از ابزارهای تجارت، سرلوحه این مجموعه می‌باشد. صداقت در گفتار و رفتار، نوآوری و افزایش کیفیت در ارائه خدمات و در نهایت رضایت مشتریان، به عنوان هدف اصلی این مجموعه می‌باشد.
× اگر سوالی دارید اینجا بپرسید